Výpis článků


Homeopatie - díl druhý

V minulém díle jsme si řekli pár obecných věcí, nyní se podíváme trochu hlouběji na některé zákonitosti a principy homeopatické léčby. Jak taková léčba funguje? Jak již víme, celý princip homeopatie byl svým objevitelem shrnut do geniálně jednoduchého zákona „podob...

Celý článek

Homeopatie - díl první

Homeopatie. Poslední dobou stále diskutovanější téma, budící značné emoce u svých zastánců i odpůrců. Ale co to vlastně je, ta homeopatie?V první řadě je důležité říct, že se jedná o komplexní a velmi propracovaný léčebný systém, který leží mimo ostatní léčebné směr...

Celý článek

Detoxikace a civilizační choroby 2

Za vším hledej psychikuV souvislosti s příčinami civilizačních onemocnění nelze nezmínit jednu z nejdůležitějších, a tou je lidská psychika. Není pochyb, že fyzická stránka člověka se za tisíciletí výrazně nezměnila, o tom jsme si psali již v úvodu článku. Zato psychika s...

Celý článek

Detoxikace a civilizační choroby 1

Pojem civilizace podle slovníku cizích slov znamená vyšší úroveň vzdělanosti a hmotného blahobytu, v širším slova smyslu pak úroveň společenského rozvoje a materiální kultury v dané vývojové etapě. Tak například antická civilizace, která byla logicky spojená s dobou antiky. ...

Celý článek

Neexistuje nejlepší homeopatický lék na naši nemoc

Nejrozšířenějším způsobem léčby v České republice je medicína konvenční (školní, moderní), tudíž její principy z vlastní zkušenosti většinou známe. Nejprve se zjistí diagnóza a poté je z příslušné farmakoterapeutické skupiny předepsán lék na konkrétní onemocnění. Na...

Celý článek

Jak mít v dnešní společnosti zdravější děti

Jak můžeme docílit toho, abychom v dnešní moderní společnosti měli zdravější děti? Jaké podmínky jsou nezbytné pro zdraví našich potomků a jaká je v tomto ohledu naše vlastní role a zodpovědnost? Následující článek vychází z více než 40 leté homeopatické praxe Prof. George...

Celý článek

Potlačení symptomů nebo léčba?

Dostáváme se k fenoménu potlačení symptomů. Léčba je potlačující, pokud odstraní lokální symptomy, ale celkový zdravotní stav se zhorší. V závislosti na síle obranného mechanismu, který je často dán dědičnými vlivy a mírou genetické zátěže, se u různých lidí může potla...

Celý článek

Homeopatie - Symptomy a jejich význam

Symptom je tedy něco, co na jednu stranu není zdravé, ale zároveň je něčím, co organismus nezbytně potřebuje k navrácení a udržení nejlepší možné rovnováhy v danou chvíli. Individuální vzorec symptomů a zejména souhrn symptomů, které jsou zvláštní, ojedinělé a charakteristic...

Celý článek

Homeopatie – věda nebo okultismus

V posledních letech je v křesťanských kruzích často poukazováno na životní příběh lékařky, bývalé homeopatky, která homeopatii veřejnosti prezentuje jako druh okultismu, protože došlo k tomu, že při touto lékařkou aplikované homeopatické léčbě byla negativním způsobem ovlivn...

Celý článek