Detoxikace a civilizační choroby 1

Pojem civilizace podle slovníku cizích slov znamená vyšší úroveň vzdělanosti a hmotného blahobytu, v širším slova smyslu pak úroveň společenského rozvoje a materiální kultury v dané vývojové etapě. Tak například antická civilizace, která byla logicky spojená s dobou antiky. Podle Morgana a Engelse třetí epocha vývoje lidstva po divošství a barbarství. Tolik slovník.

Slovo civil znamená latinsky občan. Jak tedy z definice vyplývá, každá doba měla svůj vývoj vzdělanosti, kultury a úrovně občanů, a proto je trochu nadnesené myslet si, že jen současná doba se může nazývat dobou civilizace. Ale lidé, kteří v nějaké epoše žijí, vždy svoji dobu pokládají za mimořádnou, zvláštní a lepší., než jaké byly doby předchozí. Civilizační choroby tedy budou mít význam, když se k nim ještě přidá slovní spojení "naší doby". Jedná se tedy o druhou polovinu 20. století a první polovinu 21. století. V této době se událo mnoho věcí. Jde zároveň o jednu z nejdelších epoch, v níž nevypukla žádná veliká válka, žádné globální vojenské šílenství.

Šedesát osm let žila Evropa v míru. V této době byl také vynalezen mobilní telefon, televize, rakety, jaderná technologie - jak válečná, tak mírová. Nastal obrovský rozvoj automobilismu, letectví, chemie - včetně farmaceutického průmyslu. Velmi výrazně narostl počet lidí na zeměkouli a změnilo se naše životní prostředí. Jestliže hovoříme o vývoji člověka jakožto druhu, tedy o fylogenezi, pak vždy máme na mysli řádově miliony let, ve kterém nastávají významné změny, a to jak ve vzhledu člověka, tak v jeho existenci. Docela dobře jsme schopni sledovat vývoj v rámci tisíciletí a víme mnoho o lidech žijících ve starověkém Římě, Egyptě, Číně, Řecku a v dalších zemích.
Člověk se od té doby fyzicky nijak zvlášť nezměnil. Dokonce ani úrovní své vzdělanosti a úrovní jiných schopností se příliš neliší. Lidé v průběhu všech těchto tisíciletí byli schopni geniálních vynálezů i děl, nad kterými dodnes kroutíme jen nevěřícně a s obdivem hlavou. Je tedy patrné, že úsek, který čítal bezmála pět tisíc let, ve vývoji lidstva neznamenal nic zvláštního. Na světě žila stejná zvířata, rostly téměř stejné rostliny a životní styl obyčejného člověka se tomu současnému nápadně podobal.

Proč a čím trpíme?

Proč tedy máme těch několik desítek let pokládat za zvláštní a dávat je do souvislosti s určitými nemocemi? Je skutečností, že právě v této době došlo zcela nečekaně k velikému rozvoji různých druhů onemocnění, které do té doby byly pokládány za velice ojedinělé. Obrovské množství lidí trpí cukrovkou I. a II. typu, alergiemi, astmatem, vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou cholesterolu, rakovinou,… Tolik lidí s depresemi na světě ještě nežilo. A také tak vysoké množství ekzematiků svět nepamatuje. Projevují se zvláštní psychické choroby, které se stávají běžnými. Kromě deprese mám na mysli poruchy příjmu potravy, tedy anorexii a bulimii. Stoupá počet lidí trpících Alzheimerovou chorobou. Setkáváme se se zcela nezvyklými onemocněními, jako je například chronický únavový syndrom. Stoupá počet autoimunitních chorob. V průběhu desetiletí rapidně vzrostl počet neplodných mužů a žen. Onemocnění štítné žlázy se stává běžným jevem.
Není tedy pochyb, že tato onemocnění můžeme dát do souvislosti s dobou, v níž žijeme a kterou rádi nazýváme civilizací. Na druhé straně - žijeme stále déle a déle; vždyť lidský věk se za velmi krátký časový úsek prodloužil téměř dvojnásobně. Sportovci překonávají prakticky všechny výkony z minulosti a dosahují takových rekordů, na které by jejich předchůdci ani nepomysleli.

Změnil se nějak člověk?

Veškeré naše teorie mohou být zavádějící. Uvedu jako příklad oteplování zeměkoule a s tím spojené změny přírody, klimatu. Zdálo se být vše tak jasné: člověk svou činností vytváří skleníkový efekt. Způsobuje zmíněné změny. Najednou však vědci zkoumající ledový příkrov severního a jižního pólu docházejí ke zjištění, že voda je pořád stejně studená - a přesto led stále mizí. Dokonce mizí nejen ten seshora, ale i jeho části ponořené do vody, jejíž teplota je pod bodem mrazu. A vědci náhle přicházejí s jiným vysvětlením: aktivita Slunce mimořádně stoupá, Slunce je v úžasné kondici, patrně v takové, jakou lidstvo nepamatuje. Tato aktivita může za změny klimatu na zeměkouli… A nová teorie je na světě. Stejně tak můžeme vyslovit i některé teorie týkající se toho, proč se objevují výše zmíněné nemoci, přesně ty nemoci, které dnes nazýváme civilizační.

Škodlivé dopady moderního století

Ve 20. století dochází k řadě vynálezů, které se úzce dotýkají člověka. Začíná průmyslová syntéza vitaminů, objevuje se masově vymílaná bílá mouka rafinovaný cukr. Svět vyrábí chemická hnojiva, objevují se nová sladidla - samozřejmě umělá, jako je sacharin, dále také sladidla vyráběná z kukuřice, která se hojně využívají. Světlo světa spatřil objev zvaný ztužený tuk (margarín) a monosodium glutamate (známý glutamát - zvýrazňovač chuti jídla). Používá se chlór na ošetření pitné vody, vyrábí se statisíce tun chemických látek. Používají se polychlorované bifenyly, různé jiné plasty, lepidla, ftaláty. Výroba syntetických se od začátku 20. století zvyšuje tisíckrát. Jsou vynalezeny hormony vyrobené chemickou cestou, antibiotika - začínají se využívat v živočišné výrobě. Výrazně se mění také kvalita jídla. Potraviny se převáží z kontinentu na kontinent, z polokoule na polokouli. Většina stravy se vyrábí průmyslově, a aby jídla byla skladovatelná, musí se používat konzervační látky. Využívají se také jiné látky zvýrazňující chuť; emulgátory a barviva.

Výsledek? V současnosti se ve světě vyrobí sedmdesát miliónů tun syntetických látek ročně. Nové chemické látky vznikají denně. Množství chemikálií je denně nově syntetizováno. Stoupá potřeba cukru a člověk používá elektroniku. Ta je často ovládaná díky elektromagnetickým vlnám, které křižují náš vzdušný prostor a prostupují nejen zdmi, ale téměř jakýmikoliv překážkami. Lidé běžně užívají různé typy hormonů - jak pohlavní hormony, tak hormony štítné žlázy, nadledvin (kortikoidy),…

Mohl bych takto ještě velmi dlouho jmenovat změny, které nás potkaly a vyberte si pak příčinu, která může souviset se zmíněnými nemocemi.

Autor: MUDr. Josef Jonáš

Zdroj: http://josefjonas.blog.cz/1405/detoxikace-a-civilizacni-choroby-1