Detoxikace a civilizační choroby 2

Za vším hledej psychiku
V souvislosti s příčinami civilizačních onemocnění nelze nezmínit jednu z nejdůležitějších, a tou je lidská psychika. Není pochyb, že fyzická stránka člověka se za tisíciletí výrazně nezměnila, o tom jsme si psali již v úvodu článku. Zato psychika se mění závažným způsobem. Dnešní člověk je sužován imaginárním stresem, tedy stresem, který není vyvolán žádnými konkrétními pocity ohrožení, nepřítelem, hladem ani zlými duchy. Zato jej trýzní představy o tom, že si nebude moci koupit nové auto, až to staré doslouží, že bude odvolán ze svého místa, že jej postihne některá z nemocí, anebo je také velice často sužován něčím neznámým, co nedokáže vysvětlit. Nejlépe to charakterizují pacienti, kteří říkají, že je stresují vlastní myšlenky a pocity.
Psychické změny člověka jsou velmi razantní a určitě souvisejí se vším, co jsem vyjmenoval. Člověk zkrátka nestíhá. Zhoršuje se imunita a skrytá mikrobiální ložiska podobná dřevokaznému brouku, konají své dílo. Uhlodávají z kontingentu zdraví člověka každý den svůj díl. Proto můžeme říci, že detoxikace v pojetí Joalis přišla v ten pravý čaj. Patrně v devatenáctém století, ale i ve století dvacátém bychom s detoxikací neuspěli. Dnes můžeme společně s básníkem říci, že držíme prst na tepu doby. Lidé na naše vysvětlení vzniku různých nemocí slyší, a to se projevuje i na zájmu Evropy o naše detoxikační preparáty i teorii. Detoxikační terapeuti firmy Joalis působí již ve dvanácti evropských zemích, Zájem projevují Čína i Spojené státy. Nemáme pochyb, že do budoucna se bude stále větší a větší počet lidí zajímat o to, jak šetrně a úspěšně čelit civilizačnímu tlaku. Firma Joalis v současné době nemá zvláštní zájem rozšiřovat svoji působnost. Důvod je prostý. Nestíháme.
Univerzální detoxikace? Neexistuje!
není třeba rozebírat jednotlivé civilizační choroby a vytvářet pro ně speciální detoxikační postupy. Jednoznačně dnes víme, že je nezbytné vytvářet takové preparáty, které jsou schopny odstraňovat mikrobiální ložiska cizorodých látek organického i anorganického původu. Stres, neblahé důsledky přejídání a změny kvality potravy, tedy metabolické problémy. Abychom toho dosáhli, museli jsme zvolit originální koncept. Tento koncept spočívá v tom, že si neděláme nárok, aby preparáty z těla něco odnesly, případně v našem organismu něco zabily. To přenecháváme jiným detoxikačním postupů.
Někteří terapeuti rádi objednávají speciální preparáty. Je patrné, že se domnívají, že se v lahvičce skrývá něco, co disponuje zcela malými, dokonalými ručkami. Ty uchopí toxin, eventuálně uškrtí mikroorganismus, a člověk bude zdráv. Zázrak, po němž všichni tolik touží, se však neskrývá pod víčkem jediné lahvičky. V tomto případě jde o naprosté nepochopení konceptu detoxikace firmy Joalis. Náš koncept je originální v tom, že "pouze" umožňuje našemu organismu, aby konal to, co je pro něj nepřirozené, a sice aby prováděl nepřetržitou, neúnavnou detoxikační činnost, pomocí níž dojde k odstranění všeho nežádoucího z organismu.
Výlet do nevědomí
Pokud se tak neděje, není to v důsledku toxinů, které se kolem nás vyskytují, nýbrž v důsledku jistých vlastností a nedostatků samotného člověka. Dochází totiž k blokádě přirozených detoxikačních aktivit v organismu. Za těmito blokádami jednoznačně stojí naše psychika, naše emoce, které nás poškozují, a stresy, které jsou těmito emocemi vyvolány. Proto je možné říci, že to, co by nás v případě civilizačních chorob především mělo zajímat, jsou změny v psychice člověka. Protože se však ty negativní jevy vyskytují v tzv. nevědomé části psychiky, nemůžeme tedy o nich vědomě rozhodovat a nemůžeme je také ani samy měnit. Vědomě můžeme měnit chování, můžeme se učit měnit své prožívání, můžeme se o ledacos snažit, ale podstatu problému svým vědomím nezměníme.
Musíme tedy vstoupit do nevědomí. Ke vstupu do nevědomí vždy sloužily magické, iracionální postupy. Racionální postupy a řeč na nevědomí nikdy neplatily. My jsme posunuli práci s naším nevědomím dále, dostali jsme ji do informační úrovně. Nepracujeme s naším nevědomím pomocí příběhů, ale pomocí programů, které vycházejí z pochopení fungování živého organismu ve smyslu biotronickém. A daří se nám. To ostatně mohou potvrdit tisíce našich klientů z celé Evropy.
Lidé nové generace jsou velkou nadějí
Stejně, jako chápeme působení toxinů na lidský organismus, můžeme pochopit mnohé ze života. Dovedeme rozlišit, co je v životě špatné, jak působí na člověka stres, jak působí špatná strava, jak působí negativní myšlenky, … Potom se do určité míry stáváme pány svého života. Na základě pochopení těchto jevů se můžeme snažit následně změnit, můžeme se snažit jim vyhýbat, vytvářet nové životní styly, nové prožívání, vnímání. Stáváme se lidmi nové generace, lidmi, kteří nejsou zmítáni nevědomostí vlastní emocionality, vlastních chyb. Jsme zbavováni nadutosti, kterou projevuje farmaceutický průmysl a civilizovaná medicína vůbec. Disponujeme daleko větší pokorou jak ke své psychice, tak k psychice druhých. Vnímáme pokorněji i to, co se ve světě kolem nás děje. Přílišná sebejistota a pocit neomylnosti. to jsou jedny z nejhorších vlastností, kterými člověk hojně disponuje.
Víte, že se bráníme rozdělování nemocí podle diagnóz. Snažíme se, aby zdravotní problémy byly rozděleny podle toxinů a podle orgánů, v nichž se toxiny vyskytují. Bohužel však žijeme ve světě diagnóz, ať už chceme nebo ne, a proto se jim nemůžeme vyhnout. Musíme si tedy vytvořit jisté oslí můstky mezi toxiny a diagnózou. Diagnóza by pro nás přesto měla představovat jen jakýsi vedlejší produkt, který slouží ke snazší komunikaci s klientem. Neměla by však zaplavovat naše myšlení. My bychom měli hledat, kde jsou toxiny a jaké to jsou toxiny. Ať už ve svém důsledku způsobují vysoký krevní tlak, rakovinu, cukrovku, astma či ekzém.
Autor: MUDr.Josef Jonáš
Zdroj: http://josefjonas.blog.cz/1405/detoxikace-a-civilizacni-choroby-2