Metoda detoxikace MUDr.Jonáše

Řízená a kontrolovaná detoxikace, známá též jako metoda doktora Jonáše, metoda C.I.C. (Controlled Inner Cleansing - Řízená Vnitřní Očista), detoxikační medicína či také informační medicína je unikátní systém, vyvinutý českým lékařem a léčitelem MUDr.Jonášem. Spojuje hluboké znalosti Tradiční čínské medicíny a jejího porozumění pochodům v organismu a toho, jak na sebe vzájemně působí jednotlivé orgány, se současným a moderním pohledem na biochemické pochody a způsob uchovávání a předávání informací naším mozkem a nervovým a imunitním systémem. Svým přístupem k pacientovi, jeho tělu a potížím bychom také mohli říci, že je to Celostní medicína.


Pokud je náš organismus vystavován stresu, chemickým látkám, lékům, těžkým kovům, ionizujícímu záření atd., dochází k narušení jeho samočistících schopností a postupně se tyto látky v našem těle hromadí.


V dnešní době jsou, bohužel, tyto látky takřka všudypřítomné – v potravinách, ve vodě i ve vzduchu. Nejen že nás obklopují, ale další do sebe dostáváme v podobě různých léků či očkování. Říkáme jim anorganické toxiny.


Pokud se začnou tyto látky v těle hromadit, dochází k ovlivnění biochemických pochodů, metabolismu a imunity a objevují se problémy, jako jsou alergie, ekzémy, astma a mnohé jiné.


Další toxické látky vznikají jako odpad při metabolických dějích. Nejznámějším takovým toxinem je nejspíše kosomorfin, který vzniká při metabolismu mléčné bílkoviny kaseinu, někdy dokonce nazývaný jako supertoxin. Dalšími jsou například puriny vznikající při trávení masa nebo bílkoviny glutein a gliadin – pšeničný lepek.


Samostatnou kapitolou, tou nejsložitější, jsou pak mikroorganismy – bakterie, plísně a viry, které mohou v takto stresované a toxicky zatížené tkáni kdekoli v organismu a v jakémkoli orgánu vytvářet infekční ložiska. Jde v podstatě o jakési kolonie, které jsou kryty hlenovým obalem a jsou tak chráněny před útoky imunitního systému a často i před léky. Jejich největší zákeřností je produkce mikrobiálních, tzv.organických toxinů, které vznikají v důsledku jejich metabolismu a zaplavují a oslabují celý organismus. Ložiska se často šíří dál do organismu, přesně podle vztahů orgánů dle čínské medicíny. Nacházíme je také v těch částech mozku, které odpovídají za řízení imunity, jakoby naši kolonizátoři přesně věděli, kde postavit důležitá ložiska, oslabit tím imunitní systém a lépe tak unikat jeho pozornosti a aktivitě.


Používáme preparáty, které jsou vyrobeny unikátní HDTx technologií a obsahují holografické informace o těch toxických látkách a mikroorganismech, na které chceme zaměřit pozornost našeho imunitního systému. Je to přesně ten způsob informace, kterou náš mozek umí rozpoznat a použít. Preparáty tedy samy o sobě nejsou detoxikačními ve smyslu, jaký známe u jiných produktů (nezasahují do metabolických procesů), ale dokáží informovat náš vlastní imunitní systém, na co a kde se má změřit. Tím je detoxikační medicína dr.Jonáše odlišná od všech ostatních.


Díky tomu dokážeme nasměrovat pozornost a činnost imunitního systému na konkrétní toxické látky nebo mikroorganismy. Proto metodě také říkáme řízená detoxikace.


Pro zjištění toxické zátěže a určování infekčních ložisek používáme modifikovaný EAV přístroj (elektroakupunktura dle Volla), kterým měříme odpor kůže na bodě osrdečníku ruky. V podstatě jde o vegetativní funkční test, kterým zjišťujeme interakci testovaného materiálu a měřené osoby.


Díky tomu můžeme nejen přesně určit rozložení jednotlivých toxinů a infekčních ložisek v organismu, ale i vybrat nejvhodnější detoxikační preparát, na který bude imunitní systém nejlépe reagovat. A také při kontrolní návštěvě ověřit jeho účinnost. Odtud druhá část názvu – kontrolovaná detoxikace.


Doktor Jonáš často říká, že pojem detoxikace není přesný, neboť jeho metoda umí víc než jen pomoci organismu zbavit se toxických látek. Dokáže opravit patologické vzorce chování jednotlivých systémů, dokonce i psychických a emočních. Dává organismu informaci, kde a jak má zasáhnout a opravit své patologické procesy. Nejvíce ji tedy vystihuje název INFORMAČNÍ MEDICÍNA.

Kdy může metoda doktora Jonáše pomoci?

Informační či chcete-li detoxikační medicína je efektivní v podstatě u všech chronických problémů, neboť u nich vždy nacházíme toxické zatížení, infekční ložiska a metabolické poruchy. Jejich odstranění vždy přináší velkou úlevu a často i úplné vymizení dlouholetých potíží, jako jsou například alergie, ekzémy, astma, neurologické potíže, častá nachlazení a angíny, ale také úzkosti, deprese nebo hyperaktivita u dětí.