Homeopatie

O homeopatiiHomeopatie je podle statistky WHO (světová zdravotnická organizace) druhá nejrozšířenější léčebná metoda na světě. Na prvním místě je tradiční čínská medicína, na druhém homeopatie, na třetím herbalismus, čili léčba přírodními prostředky a teprve na čtvrtém klasická medicína, tak jak jí známe i u nás – alopatie.


Používá různé přírodní látky, rostliny, minerály a živočišné produkty, avšak v silně zředěném, takzvaně potencovaném stavu, do něhož jsou uvedeny zvláštními postupy. Tato takzvaná homeopatika působí prostřednictvím jemnohmotné rezonance na organizační systém člověka, nazvaný Hahnemannem „vitální síla“ nebo též „dynamis“.


Ať je kdekoli v těle nějaké onemocnění – fyzické, psychické nebo mentální, vždy je způsobeno narušením této vitální síly. Organismus pak toto narušení navenek manifestuje pomocí různých symptomů, jejichž celkový obraz nám pomáhá určit nejvhodnější homeopatický lék. Organismus každého člověka může na stejné narušení (stres, infekt, emoční šok atd.) reagovat různě a projevovat jej různými symptomy. Homeopat vždyhledá lék vhodný pro konkrétního pacienta, nikoli na nemoc pojmenovanou lékařskou terminologií.


Po podání správně zvoleného homeopatika velmi často dochází k přechodnému zvýraznění daných symptomů a subjektivnímu zhoršení stavu, kterému říkáme homeopatické zhoršení. Je to způsobeno tím, že podáváme lék vyrobený z látky, která by u zdravého člověka a ve větším množství vyvolala podobné příznaky (zákon Podobné se léčí podobným) – tím vlastně krátkodobě posílíme dané symptomy a pomůžeme tak organismu se jich zbavit.


O homeopatii 2V rámci homeopatické léčby se také mohou objevit tzv.reverzní symptomy, tedy projevy onemocnění (tak jak jej chápe západní medicína), kterými pacient trpěl dříve a které byly „vyléčeny“ – z homeopatického pohledu potlačeny hlouběji do organismu a narušení vitální síly se pak projevilo jinak.


Například pacient v dětství trpěl ekzémem, který se po aplikaci kortikoidů ztratil, ale pak se objevilo astma, se kterým přišel k homeopatovi. Po podání homeopatika odezní astma a znovu se objeví ekzém, který postupně odezní. Je to způsobeno tím, že vitální síla se v případě narušení vždy snaží produkovat symptomy, které jsou co nejvíce na povrchu a pacienta co nejméně ohrožují. Pokud je potlačíme (v tomto případě pomocí kortikoidů), dojde k projevení nerovnováhy na hlubší úrovni, např.formou astmatu. Při léčbě se pak symptomy objevují v opačném pořadí, než v jakém vznikly.